VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGAS

VIGAS = topit levně a pohodlně

Vigas - kotle na dřevo - čím se topí

ZPLYŇOVACÍ EKOLOGICKÉ KOTLE VIGAS
teplovodní, kombinované, automatické, teplovzdušné a KOTLE VIGAS Lambda Control teplovodní

Zajímá vás, jak za co nejnižší ekonomické náklady vyprodukovat pro váš dům co největší množství tepla? Chcete, aby obsluha vašeho kotle byla nenáročná? Nejste lhostejní ke znečištění životního prostředí?  Kotle VIGAS splňují vaše požadavky.

PRINCIP SPALOVÁNÍ V KOTLÍCH VIGAS

Kotle VIGAS a VIGAS Lambda Control se principem spalování výrazně liší od běžných  kotlů na pevné palivo. Ke spalování paliva dochází způsobem zplyňování  dřeva. Podstata zplyňování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu vytvářeného vzduchovým ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku kotle nad žárobetonovou tryskou. V první fázi dochází k vysušení prchavých složek z paliva. Ve druhé fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. Ve třetí fázi dochází ke shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení spalin přes trubkový výměník tepla do komína. Tento způsob hoření je velmi efektivní.
Kombinované automatické teplovodní kotle VIGAS DPA v sobě spojují dva různé systémy spalování paliva. Při spalování dřeva se využívá způsob zplyňování, který je efektivnější a uplatňuje se u všech kotlů VIGAS. Ke spalování pelet však dochází klasickým hořením na roště vyrobeném z žáruvzdorné oceli, kam se pelety přivádějí šnekovým dopravníkem.

16LCzmenseno

KVALITA, KTERÁ ZAHŘEJE

TECHNICKÝ POPIS KOTLŮ VIGAS

Teplovodní kotle VIGAS 16/ 16 LC, 25/ 25 LC, 40/ 40 LC, 60/ 60 LC, 80/ 80 LC, 100/ 100 LC a teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ jsou určené pro spalování suché dřevní hmoty od pilin po polena v délce podle rozměru plnící komory a maximálním průměru 20 cm. Piliny, hobliny, štěpky a odřezky je nutné spalovat s poleny.
Kombinovaný teplovodní kotel VIGAS 29 UD je určený pro spalování hnědého uhlí (kostka). Jako náhradní palivo je možné použít suchou dřevní hmotu.
Kombinované automatické teplovodní kotle VIGAS 18 DPA a 26 DPA jsou určené pro spalování pelet o průměru 6 mm a délce do 40 mm a suché dřevní hmoty od pilin po polena do 52 cm a maximálním průměru 20 cm. Piliny, hobliny, štěpky a odřezky je vhodné spalovat spolu s poleny.

Kotle VIGAS a VIGAS Lambda Control jsou svařené z ocelových plechů o síle 4 a 6 mm. Vnitřní plechy kotlů, které jsou ve styku se spalinami mají sílu 6 mm. Výměník tepla je svařený z ocelových trubek 57 x 4,5 mm.
Kombinované automatické teplovodní kotle VIGAS DPA jsou svařené z kotlových ocelových plechů o síle 4 a 6 mm. Vnitřní plechy, které jsou ve styku se spalinami, mají sílu stěny 6 mm, ostatní stěny jsou z plechu o síle 4 mm. Výměník tepla je svařený z ocelových trubek 57 x 5 mm.
Podle typu kotle je výměník konstruovaný jako jednořadý pro kotle VIGAS 16/ 16 LC, 25/ 25 LC, 40/ 40 LC nebo dvouřadý pro kotle VIGAS 60/ 60 LC, 80/ 80 LC, 29 UD, 25 TVZ, 18 DPA, 26 DPA. V kotli VIGAS 100/ 100 LC je použitý třířadý výměník.
Vnější plášť je zhotovený z plechu o síle 0,8 mm. Tepelnou izolaci kotle tvoří izolační materiál z minerální vlny o síle 20 až 50 mm. Spaliny jsou odváděny přes ocelové hrdlo do komína.
Vnitřní prostor kotle se skládá z plnící komory, kde se palivo vysouší a zplyňuje. Vytvořený dřevní plyn prochází přes žárobetonovou trysku do spalovací komory, kde za pomoci sekundárního vzduchu hoří. U spalování pelet dochází k jejich přesnému dávkování ze zásobníku pelet přímo do spalovací komory kotle, kde se za pomoci regulovaného množství vzduchu spalují. Spaliny se intenzivně ochlazují ve výměníku. Nespálený odpad a popel se usazuje ve spalovací komoře, kterou je nutné 1x týdně vyčistit. Aby kotle splňovaly požadavky na nenáročnou obsluhu, jsou vybavené řídící jednotkou AK 4000 umístěnou v horní části kotle.

Rez kotlom

Časté dotazy

1. ČÍM SE V KOTLI VIGAS TOPÍ?

 • V kotlích VIGAS a VIGAS Lambda Control - suché dřevo a dřevní odpad - polena, hobliny, štěpky, odřezky, dřevěné brikety a piliny (dřevní odpad je nutné míchat s kusovým dřevem).
 • V kotli VIGAS 29 UD - kvalitní hnědé uhlí "kostka", suché dřevo a dřevní odpad.
 • V kotlích VIGAS 18 DPA a 26 DPA - dřevěné pelety, suché dřevo a dřevní odpad.
 • Suché dřevo do maximální vlhkosti 20% (mokré dřevo kotel zadehtuje, kotel se zanáší a je nutno jej častěji čistit, snižuje se výkon a životnost kotle). Druh, rozměr, vlhkost a výhřevnost použitého paliva má zásadní vliv na výkon, dobu hoření a tvorbu dehtu v kotli.  S klesajícím obsahem vody ve dřevě, stoupá jeho výhřevnost.

2. JAKÁ JE DOBA HOŘENÍ KOTLE VIGAS?

 • Palivo dřevo (hnědé uhlí) - doba hoření 6 - 12 hodin.
 • Palivo pelety - kombinovaný kotel DPA vydrží hořet 3 - 7 dní.

3. VÝHODA KOTLŮ VIGAS?

Principem spalování se kotle VIGAS a VIGAS Lambda Control výrazně liší od běžných  kotlů na pevné palivo. Ke spalování paliva dochází způsobem zplyňování  dřeva. Podstata zplyňování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu vytvářeného vzduchovým ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku kotle nad žárobetonovou tryskou. V první fázi dochází k vysušení prchavých složek z paliva. Ve druhé fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. Ve třetí fázi dochází ke shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení spalin přes trubkový výměník tepla do komína. Tento způsob hoření je velmi efektivní a výsledkem je výrazné snížení spotřeby paliva oproti kotlům s klasickým spalováním.

4. MÁME SLABÝ TAH KOMÍNA, CO S TÍM?

Při slabém tahu komína, nabízíme odtahový ventilátor, který odtáhne spaliny do komína při roztápění nebo přikládání.

5. UŠETŘÍM S LAMBDA SONDOU?

Lambda sonda zabezpečuje efektivní spalování s minimální tvorbou emisí a snižuje spotřebu paliva o 20 - 25%. Lambda sonda je ve standardu kotlů VIGAS s označením LC.

6. JAKÁ JE EMISNÍ TŘÍDA KOTLŮ VIGAS?

 • Teplovodní kotle VIGAS a VIGAS Lambda Control mají 5. emisní třídu.
 • Kombinovaný teplovodní kotel VIGAS 29 UD má 3. emisní třídu.
 • Kombinované automatické teplovodní kotle VIGAS DPA mají 5. emisní třídu.

7. ŽIVOTNOST KOTLE VIGAS?

 • Průměrná životnost kotlů VIGAS je 12 let.
 • Životnost závisí především na správném zapojení do okruhu, na použitém palivu a pravidelné údržbě.

8. ČIŠTĚNÍ KOTLE VIGAS?

 • Spalovací prostor a zásobník - 1x týdně.
 • Ventilátor, trubky výměníku - 1x měsíčně.

9. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ?

Kotle se dají napojit i na podlahové topení, je nutný čtyřcestný směšovací ventil.

10. CO JE V CENĚ KOTLE VIGAS?

Elektronická regulace, bezpečnostní výměník, teploměr spalin a čistící tyče jsou ve standardu všech teplovodních modelů. Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ bezpečnostní výměník nemá. Lambda sonda je ve standardu u kotlů s označením LC.

 Od 1. 1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

Zákaz prodeje se týká kombinovaného kotle VIGAS 29 UD.


NOVINKA

Kombinovaný automatický kotel VIGAS 18 DPA a 26 DPA na dřevo a pelety.

DPA dva typy spalovani


Kontrola technického stavu kotlů na tuhá paliva

 Na stránkách www.aptt.cz - kontroly kotlů, najdete informativní seznam OZO (odborně způsobilá osoba) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontrolu vám může provést OZO proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje, tj. na zplyňovací kotle.


Zelená úsporám

Kotel VIGAS 25 LC je schválen v programu dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KÓD SVT3681


Inovace

Od 1. srpna 2010 jsou v nabídce pouze kotle VIGAS s chladící smyčkou. Kotle bez chladící smyčky již nelze objednat.


UPOZORNĚNÍ

Servisní a technické poradenství ke kotlům VIGAS, je určeno pro zákazníky, kteří zakoupili kotel VIGAS v naši obchodní síti.  V případě servisních dotazů a reklamací, uvádějte výrobní číslo kotle, číslo faktury, firmu, která vám kotel prodala a firmu, která vám kotel zapojovala - písemně na info@vigas.cz
Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Výkon 5 - 28 kW bez dalších nutných úprav, nezamrzne, rychlé teplo.
Vhodný do skladů, hal, dílen, skleníků atd. (do cca 600 ).


Internetový obchod

Internetový obchod

Potěší nás, navštívíte-li náš internetový obchod, kde najdete mnoho zajímavého a užitečného pro dům, zahradu, lesnictví, pole, dílnu, topení, volný čas, na www.zdekup.cz


Odtahový ventilátor

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů.
...více
Zemědělské a lesnické stroje a zařízení
B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 24. února 2018, 12:41
Kotle - internetový obchod