VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGAS

VIGAS = topit levně a pohodlně

Vigas - kotle na dřevo - čím se topí

 

Představujeme zplyňovací ekologické kotle VIGAS, teplovodní a teplovzdušné.

Zajímá vás, jak za co nejnižší ekonomické náklady vyprodukovat pro váš dům co největší množství tepla? Chcete, aby obsluha vašeho kotle byla nenáročná? Nejste lhostejní ke znečištění životního prostředí?  Kotle VIGAS splňují vaše požadavky.

PRINCIP SPALOVÁNÍ V KOTLÍCH VIGAS

Principem spalování se kotle VIGAS výrazně liší od běžných  kotlů na pevné palivo. Ke spalování paliva dochází způsobem zplyňování  dřeva. Podstata zplyňování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu vytvářeného vzduchovým ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku kotle nad žárobetonovou tryskou. V první fázi dochází k vysušení prchavých složek z paliva. Ve druhé fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. Ve třetí fázi dochází ke shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení spalin přes trubkový výměník tepla do komína. Tento způsob hoření je velmi efektivní, což má za následek výrazné snížení spotřeby paliva oproti kotlům s klasickým spalováním.

16LCzmenseno

KVALITA, KTERÁ ZAHŘEJE

TECHNICKÝ POPIS A KONSTRUKCE KOTLŮ

Teplovodní kotle VIGAS 16, 25, 40, 60, 80 a 100 jsou určené pro spalování suché dřevní hmoty od pilin po polena v délce podle rozměru plnící komory a maximálním průměru 20 cm. Piliny, hobliny, štěpky a odřezky je nutné spalovat s poleny. Teplovodní kotel VIGAS 29 UD je určený pro spalování hnědého uhlí (kostka). Jako náhradní palivo je možné použít suchou dřevní hmotu.

Teplovodní kotel VIGAS 18 DP je určený pro spalování peletek o průměru 6 - 8 mm a délce do 30 mm a suché dřevní hmoty od pilin po polena do 44 cm a maximálním průměru 20 cm. Piliny, hobliny, štěpky a odřezky je nutné spalovat spolu s poleny.

KONSTRUKCE

Kotle jsou svařené z ocelových plechů o síle 4 a 6 mm. Vnitřní plechy kotlů, které jsou ve styku se spalinami mají sílu 6 mm. Výměník tepla je svařený z ocelových trubek 57 x 4,5 mm. Podle typu kotle je tento výměník konstruovaný jako jednořadový pro kotle VIGAS 16, 25 a 40 nebo dvouřadový pro kotle VIGAS 29 UD, 60, 80, 25 TVZ a 18 DP. V kotli VIGAS 100 je použitý třířadý výměník.

Kotle mají ve standardu výměník proti přehřátí. Výměník je zhotoven z Cu trubky o průměru 18 mm.

Kotle, které jsou svařeny ručně, jsou svařeny techologií MIG v ochranné atmosféře CO2. Kotle svařeny na robotizovaném pracovišti, jsou svařeny technologií MAG.

Vnější plášť je zhotovený z plechu o síle 0,8 mm. Na povrchovou úpravu vnějšího pláště je použitý práškový nástřik vypálený na teplotu 200°C. Spalovací komora kotlů je vyložena šamotovými cihlami o síle 40 mm s označením P4. Dno komory zásobníku je vyplněné žárobetonovou hmotou s označením ŽO 1250. Žárobetonová vyměnitelná tryska je zhotovena z materiálu s označením ŽO 1400. Pro spalování dodává potřebné množství vzduchu vzduchový ventilátor. Pro kotle VIGAS 60, 80 a 100 jsou použity dva ventilátory zapojené paralelně. Na těsnění dvířek je použito skelné vlákno čtvercového průřezu s rozměrem 25 mm. Na těsnění víka výměníku je použito skelné vlákno kruhového průřezu o průměru 8 mm.

Tepelnou izolaci kotle tvoří izolační materiál NOBASIL o síle 20 a 40 mm. Spaliny jsou odváděny přes ocelové hrdlo o průměru 159 mm u kotlů VIGAS 16, 25, 29 UD, 25 TVZ, 18 DP a 196 mm u kotlů VIGAS 40, 60, 80 a 100.

Rez kotlom

POHODLÍ A TOPENÍ - elektronická regulace v kotlích VIGAS

Elektronická regulace AK4000 je moderní řídící jednotkou kotlů VIGAS. Základem je přehledný grafický dispej a kruhový ovladač s pěti tlačítky, pomocí kterého se kotel ovládá. Všechny prvky které regulaci AK4000 řídí jsou zobrazovány na displeji podle zvolené konfigurace. V procesu zplyňování a hoření paliva elektronická regulace AK4000 sleduje změnu teploty a podle potřeby zvyšuje nebo snižuje plynule otáčky vzduchového ventilátoru a tím zároveň reguluje výkon kotle.

V kotlích VIGAS Lambda Control řídící systém využívá informace o přebytku kyslíku ve spalinách z lambda sondy, na základě kterých řídí klapku primárního a sekundárního vzduchu. Tento systém řízení umožňuje efektivněji spalovat všechny druhy dřeva a zároveň snižuje spotřebu paliva přibližně o 20 až 25%.

V základním provedení kotel VIGAS umožňuje:

  • řízení teploty vody v topení v rozsahu 70 ÷ 85 °C
  • plynulé řízení činnosti vzduchového ventilátoru
  • ovládání odtahového ventilátoru spalin
  • ovládání oběhového čerpadla kotle
  • možnost připojení komínového teploměru spalin
  • možnost připojení pokojového regulátoru teploty
  • možnost připojení rozšiřujících  modulů přes sběrnici AK BUS (Expandera)
  • možnost připojení modulu s rozhraním Ethernet a SD-kartou

V provedení VIGAS Lambda Control dále umožňuje:

  • servořízení klapky primárního a sekundárního vzduchu pomocí Lambda sondy
  • standardně je kotel vybavený i komínovým teploměrem spalin

PALIVO PRO KOTLE VIGAS

Kotle VIGAS jsou určeny pro spalování suché dřevní hmoty od pilin až po polena. Druh, rozměr, vlhkost a výhřevnost použitého paliva má zásadní vliv na výkon, dobu hoření a tvorbu dehtu v kotlích VIGAS. S klesajícím obsahem vody v dřevě stoupá jeho výhřevnost. V kotlích VIGAS je možné spalovat všechny druhy dřeva, ale vždy nejlépe do vlhkosti 20%. V kotli VIGAS 29 UD je možné také spalovat hnědé uhlí (kostka) a v kotlích VIGAS 18 DP je možné také spalovat dřevěné pelety.

HISTORIE A SOUČASNOST

Firma, která vyrábí zplyňovací a ekologické kotle VIGAS, byla založena v roce 1993. Výrobní sortiment zahrnuje modelovou řadu teplovodních kotlů VIGAS 16, 25, 40, 60, 80 a 100 na spalování dřeva a kotel VIGAS 18 DP na spalování dřeva a pelet, kombinovaný kotel VIGAS 29 UD na spalování hnědého uhlí a dřeva, teplovzdušný VIGAS 25 TVZ. Firma se věnuje pouze výrobě a vývoji zplyňovacích kotlů. Kotle VIGAS jsou  dodávány téměř do všech zemí  Evropy.

 Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

 Protože nedokážeme zajistit dostatečně širokou síť odborně způsobilých osob (OZO) pro provádění kontroly technického stavu a provozu v rámci celé ČR, uvádíme odkaz na stránky www.aptt.cz - kontroly kotlů, kde najdete informativní seznam OZO proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

Kontrolu vám může provést OZO proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje, tj. na zplyňovací kotle a první kontrola kotlů na tuhá paliva musí být provedena do 31.12.2016.

 


Zelená úsporám

Kotel VIGAS 25 LC je schválen v programu dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KÓD SVT3681


Inovace

Od 1. 8. 2010 jsou v nabídce pouze kotle VIGAS s chladící smyčkou. Kotle bez chladící smyčky již nelze objednat.

 


UPOZORNĚNÍ

Servisní a technické poradenství ke kotlům VIGAS, je určeno pro zákazníky, kteří zakoupili kotel VIGAS v naši obchodní síti.  V případě servisních dotazů a reklamací, uvádějte výrobní číslo kotle, číslo faktury, firmu, která vám kotel prodala a firmu, která vám kotel zapojovala - písemně na info@vigas.cz
Teplovzdušný kotel

Teplovzdušný kotel

VIGAS 25 TVZ - výkon 5 - 28 kW bez dalších nutných úprav, nezamrzne, rychlé teplo.
Vhodný do skladů, hal, dílen, skleníků atd.(do cca 600 m3).


Internetový obchod

Internetový obchod

Potěší nás, navštívíte-li náš internetový obchod, kde najdete mnoho zajímavého a užitečného pro dům, zahradu, lesnictví, pole, dílnu, topení, volný čas, na www.zdekup.cz


Odtahový ventilátor

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů.
...více
Zemědělské a lesnické stroje a zařízení
B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 26. února 2017, 8:54
Kotle - internetový obchod