VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGAS

Odtahový ventilátor V25 a V80


Odtahový ventilátor spalin "2" slouží na omezení úniku kouře do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. V případě, když komín nesplňuje minimální rozměry "A" a "B" doporučujeme instalovat odtahový ventilátor spalin. Instaluje se mezi výstupní komínové hrdlo kotle a komínové těleso. Kondenzátor "3" se montuje na bok kotle. Elektricky se připojí do řídící jednotky na silovou desku AK 4000 S.

umístění odtahového ventilátoru
 
Typ kotle A min. rozměr
B min. rozměr
VIGAS 16, 25, 29 UD, 25 TVZ, 18 DPA 8 m 160 mm
VIGAS 40, 26 DPA 8 m 200 mm
VIGAS 60, 80, 100 12 m 200 mm


Odtahový ventilátor není součástí kotle VIGAS.
  Je dodáván ve dvou velikostech podle průměru komínového hrdla:
Ventilátor V 25 - pro kotle VIGAS 16, 25, 29 UD, 25 TVZ a 18 DPA
Ventilátor V 80 - pro kotle VIGAS 40, 60, 80, 100 a 26 DPA

Poloha ventilátoru

Ventilátor se umisťuje na výstupní komínové hrdlo kotle. Doporučujeme skříň ventilátoru umístit tak, aby osa motoru byla v horizontální poloze. Součástí ventilátoru je krabička s rozběhovým kondenzátorem, která se připevní na svislou stěnu kotle tak, aby nedocházelo ke kontaktu vodičů s komínovou rourou. Z krabičky kondenzátoru se dodaný vodič zapojí do regulace pomocí svorkovnice. Schéma zapojení se nachází v návodu na obsluhu kotlů VIGAS.

Výhody odtahového ventilátoru.

  1. Po dobu přikládání paliva omezuje únik kouře do prostoru kotelny.
  2. Urychluje a ulehčuje roztápění.
  3. Po dobu čištění omezuje prašnost.
  4. Stabilizuje komínový tah (regulace umožňuje nastavit trvalý snížený chod).

Popis ventilátoru

Těleso ventilátoru (1) je ze svařené konstrukce z plechu tloušťky 2,5 mm. Vstupní hrdlo je určeno k osazení odtahového ventilátoru na kotel, výstupní hrdlo je určené k osazení do komínové roury. Oběžné kolo (2) je připevněné přímo k hřídeli elektromotoru (3), který je ochlazovaný chladícím kolem. Povrch ventilátoru je povrchově upravený žáruvzdorným nátěrem.

 

123 odtahovy ventilator

Parametry ventilátoru V25 V80
Max. teplota použití - krátkodobě 600°C
Otáčky 2 780 ot/min.
Příkon 48 W
Přívodní napětí 230/50 V/Hz
Druh krytí IP 20
Hmotnost 13 kg
Teplota okolí 0 - 80°C
Délka (A) 385 mm 385 mm
Šířka (B) 235 mm 235 mm
Výška (C) 347 mm 382 mm
Průměr vstupního hrdla 167 mm 203 mm
Průměr výstupního hrdla 159 mm 194 mm

 

 

 

Od 1. 1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

Zákaz prodeje se týká kombinovaného kotle VIGAS 29 UD.


NOVINKA

Kombinovaný automatický kotel VIGAS 18 DPA a 26 DPA na dřevo a pelety.

DPA dva typy spalovani


Kontrola technického stavu kotlů na tuhá paliva

 Na stránkách www.aptt.cz - kontroly kotlů, najdete informativní seznam OZO (odborně způsobilá osoba) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontrolu vám může provést OZO proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje, tj. na zplyňovací kotle.


Zelená úsporám

Kotel VIGAS 25 LC je schválen v programu dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KÓD SVT3681


Inovace

Od 1. srpna 2010 jsou v nabídce pouze kotle VIGAS s chladící smyčkou. Kotle bez chladící smyčky již nelze objednat.


UPOZORNĚNÍ

Servisní a technické poradenství ke kotlům VIGAS, je určeno pro zákazníky, kteří zakoupili kotel VIGAS v naši obchodní síti.  V případě servisních dotazů a reklamací, uvádějte výrobní číslo kotle, číslo faktury, firmu, která vám kotel prodala a firmu, která vám kotel zapojovala - písemně na info@vigas.cz
Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Výkon 5 - 28 kW bez dalších nutných úprav, nezamrzne, rychlé teplo.
Vhodný do skladů, hal, dílen, skleníků atd. (do cca 600 ).


Internetový obchod

Internetový obchod

Potěší nás, navštívíte-li náš internetový obchod, kde najdete mnoho zajímavého a užitečného pro dům, zahradu, lesnictví, pole, dílnu, topení, volný čas, na www.zdekup.cz


Odtahový ventilátor

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů.
...více
Zemědělské a lesnické stroje a zařízení
B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 24. února 2018, 12:32
Kotle - internetový obchod