VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGAS

Elektronická regulace AK 4000 (od 3/2013)

Dokonalé spalování potřebuje dokonalou regulaci. Spalování je živý proces, při kterém se každým okamžikem něco mění a my to chceme mít pod kontrolou a být vždy o krok vpřed.

Řízené spalování v kotlích VIGAS (bez lambda sondy)

Elektronická regulace AK4000 je nejmodernější řídící jednotkou vyvinutou výhradně pro spolupráci s kotli VIGAS. Základem je přehledný grafický dispej a kruhový ovladač. V procesu zplyňování a hoření paliva elektronická regulace AK4000 sleduje změnu teploty výstupní vody současně se změnou komínové teploty  a pomocí speciálně adaptivního PID regulátora plynule zvyšuje nebo snižuje otáčky vzduchového ventilátoru a tím zároveň reguluje výkon kotle.
Vzduchový ventilátor dodává potřebné množství vzduchu v pevně nastaveném poměru do primárního a sekundárního vedení. V určitých fázích hoření paliva může být přebytek v jiných zase nedostatech vzduchu (kyslíku). Tyto stavy způsobují nedokonalé spalování, což má za následek snížení účinnosti kotlů a zvýšení emisí. Tyto stavy nedokonalého  spalování je možné eliminovat použitím zařízení, které snímá obsah kyslíku ve spalinách - lambda sondy.

Řízené spalování v kotlích VIGAS Lambda Control

lambda sonda

V procesu řízení výkonu v kotlích VIGAS Lambda Control elektronická regulace AK4000 kromě sledování teploty výstupní vody a komínové teploty sleduje také hodnotu lambdy. Hodnota lambdy udává množství kyslíku nacházejícího se ve spalinách kotle.
Vzduchový ventilátor dodává potřebné množství vzduchu do komory, kde se za pomoci servem ovládané klapky rozděluje do primárního a sekundárního vedení tak, aby výsledná hodnota lambdy odpovídala optimálně nastavené hodnotě 1,35. Použitím tohoto systému řízení spalování se v kotlích VIGAS Lambda Control výrazně snížila spotřeba paliva o 20 - 25%, množství škodlivých emisí a zvýšila účinnost.

Regulace AK4000 je nejnovější standardně používanou řídící jednotkou kotlů VIGAS. Nahrazuje předcházející model regulace AK3000.

Řídící systém se skládá ze dvou částí

  • Displejové s označením AK4000D
  • Silové s označením AK4000S nebo lambdové silové s označením AK4000LS

Displejová část AK4000D

displej AK4000

Základem displejové části regulace je přehledný grafický displej a kruhový ovladač s tlačítky, pomocí kterého se kotel ovládá. Displejová část je umístěná v horní části kotle tak, abyste vždy měli o všem přehled a mohli kotel VIGAS lehce ovládat.

ovládací panel AK4000

graficke a radkove informace AK4000

Symboly použité v grafickém zobrazení

vyber schemat AK4000

Silová deska AK4000S, AK40001S

regulacie-ak4000-silovadoska

 regulacie-ak4001S-silovadoska

Pod krytem regulace se nachází druhá část řídícího systému, silová deska s označením AK4000S nebo AK40001S. Silová deska AK4001S nahrazuje desku AK4000S. Výhodou nové silové desky AK4001S je vyšší bezpečnost a ochrana jištěním 5A fázového i nulového vodiče.
Silová deska slouží pro připojení displeje, vzduchového ventilátoru, odtahového ventilátoru, STB pojistky, čerpadla, pokojového termostatu, teploměrů a pomocí komunikační 4P4C linky k dalším zařízením.

Silová lambdová deska AK4000SL

regulacie-ak4000-lambdadoska

 V kotlích VIGAS Lambda Control je použita rozšířená verze základní silové desky s označením AK4000SL. K této verzi silové desky je možné navíc připojit servo pro ovládání klapky vzduchu a zamozřejmě také lambda sondu. Silová deska je vybavená 2 kusy AA baterií, které slouží k uzavření klapky vzduchu. Tato funkce je velmi důležitá při výpadku elektrické energie (odstavení čerpadla), aby zbytečně nedocházelo k přehřátí kotle komínovým tahem.

Od 1. 1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

Zákaz prodeje se týká kombinovaného kotle VIGAS 29 UD.


NOVINKA

Kombinovaný automatický kotel VIGAS 18 DPA a 26 DPA na dřevo a pelety.

DPA dva typy spalovani


Kontrola technického stavu kotlů na tuhá paliva

 Na stránkách www.aptt.cz - kontroly kotlů, najdete informativní seznam OZO (odborně způsobilá osoba) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontrolu vám může provést OZO proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje, tj. na zplyňovací kotle.


Zelená úsporám

Kotel VIGAS 25 LC je schválen v programu dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KÓD SVT3681


Inovace

Od 1. srpna 2010 jsou v nabídce pouze kotle VIGAS s chladící smyčkou. Kotle bez chladící smyčky již nelze objednat.


UPOZORNĚNÍ

Servisní a technické poradenství ke kotlům VIGAS, je určeno pro zákazníky, kteří zakoupili kotel VIGAS v naši obchodní síti.  V případě servisních dotazů a reklamací, uvádějte výrobní číslo kotle, číslo faktury, firmu, která vám kotel prodala a firmu, která vám kotel zapojovala - písemně na info@vigas.cz
Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Výkon 5 - 28 kW bez dalších nutných úprav, nezamrzne, rychlé teplo.
Vhodný do skladů, hal, dílen, skleníků atd. (do cca 600 ).


Internetový obchod

Internetový obchod

Potěší nás, navštívíte-li náš internetový obchod, kde najdete mnoho zajímavého a užitečného pro dům, zahradu, lesnictví, pole, dílnu, topení, volný čas, na www.zdekup.cz


Odtahový ventilátor

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů.
...více
Zemědělské a lesnické stroje a zařízení
B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 24. února 2018, 12:41
Kotle - internetový obchod