VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGASODTAHOVÝ VENTILÁTOR V25 a V80

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů:

  1. Ventilátor V 25 - určeny pro kotle typu VIGAS 25 a VIGAS UD 29
  2. Ventilátor V 80 - určený pro kotle typu VIGAS 40, 60, 80
Odtahový ventilátor není součástí kotle.

Poloha ventilátoru

Ventilátor se umísťuje na výstupní komínové hrdlo kotle. Doporučujeme skříň ventilátoru umístit tak, aby osa motoru byla v horizontální poloze. Součástí ventilátoru je krabička s rozběhovým kondenzátorem, která se připevní na svislou stěnu kotle tak, aby nedocházelo ke kontaktu vodičů s komínovou rourou. Z krabičky kondenzátoru se dodaný vodič zapojí do regulace AK 2005 pomocí svorkovnice. Schéma zapojení se nachází v návodu na obsluhu kotlů VIGAS. Odtahový ventilátor připojíme na svorkovnici X 4.

Popis ventilátoru

Těleso ventilátoru (1) je ze svařené konstrukce z plechu tloušťky 2,5 mm. Vstupní hrdlo je určeno k osazení odtahového ventilátoru na kotel, výstupní hrdlo je určené k osazení do komínové roury. Oběžné kolo (2) je připevněné přímo k hřídeli elektromotoru (3), který je ochlazovaný chladícím kolem. Povrch ventilátoru je povrchově upravený žáruvzdorným nátěrem.


Odtahový ventilátor


Parametry ventilátoru V25 V80
Max. teplota použití 600°C
Otáčky 2780 1/min.
Příkon 48 W
Přívodní napětí 230/50V/Hz
Druh krytí 20
Hmotnost 13 kg
Teplota okolí 0 - 80°C
Délka (A) 385 mm 385 mm
Šířka (B) 235 mm 235 mm
Výška (C) 347 mm 382 mm
Průměr vstupního hrdla 167 mm 203 mm
Průměr výstupního hrdla 159 mm 194 mm

Od 1. 1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

Zákaz prodeje se týká kombinovaného kotle VIGAS 29 UD.


NOVINKA

Kombinovaný automatický kotel VIGAS 18 DPA a 26 DPA na dřevo a pelety.

DPA dva typy spalovani


Kontrola technického stavu kotlů na tuhá paliva

 Na stránkách www.aptt.cz - kontroly kotlů, najdete informativní seznam OZO (odborně způsobilá osoba) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontrolu vám může provést OZO proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje, tj. na zplyňovací kotle.


Zelená úsporám

Kotel VIGAS 25 LC je schválen v programu dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KÓD SVT3681


Inovace

Od 1. srpna 2010 jsou v nabídce pouze kotle VIGAS s chladící smyčkou. Kotle bez chladící smyčky již nelze objednat.


UPOZORNĚNÍ

Servisní a technické poradenství ke kotlům VIGAS, je určeno pro zákazníky, kteří zakoupili kotel VIGAS v naši obchodní síti.  V případě servisních dotazů a reklamací, uvádějte výrobní číslo kotle, číslo faktury, firmu, která vám kotel prodala a firmu, která vám kotel zapojovala - písemně na info@vigas.cz
Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Teplovzdušný kotel VIGAS 25 TVZ

Výkon 5 - 28 kW bez dalších nutných úprav, nezamrzne, rychlé teplo.
Vhodný do skladů, hal, dílen, skleníků atd. (do cca 600 ).


Internetový obchod

Internetový obchod

Potěší nás, navštívíte-li náš internetový obchod, kde najdete mnoho zajímavého a užitečného pro dům, zahradu, lesnictví, pole, dílnu, topení, volný čas, na www.zdekup.cz


Odtahový ventilátor

Slouží k omezení úniku dýmu do prostoru kotelny při přikládání paliva do kotle VIGAS. Firma VIMAR vyrábí dva typy ventilátorů.
...více
Zemědělské a lesnické stroje a zařízení
B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 24. února 2018, 12:37
Kotle - internetový obchod