VIGAS - kotle na dřevo

B agro - Petr Bria, (budova Březovské zemědělské, a.s.), 747 44 Březová, okres Opava
tel./fax/zázn.: 556 307 292, mobil: 603 548 074 - nonstop
e-mail: info@vigas.cz, http://www.vigas.cz
VIGAS www.vigas.cz VIGAS

VIGAS 18 DPA - NOVINKA

Kombinovaný automatický teplovodní kotel VIGAS 18 DPA v sobě spojuje dva systémy spalování paliva. Jedinečná konstrukce umožňuje v kotli spalovat kusové dřevo i pelety, přičemž je možné využít funkci automatického přechodu na palivo pelety.
Při spalování dřeva se využívá způsob zplyňování, který je efektivnější a uplatňuje se u všech kotlů VIGAS. Ke spalování pelet dochází klasickým hořením na roště vyrobeném ze žáruvzdorné oceli, kam se pelety přivádějí šnekovým dopravníkem.
Kotel není vybavený automatickým odpopelňovacím zařízením. Nespálený odpad a popel se usazuje ve spalovací komoře, kterou je nutné čistit cca 1x týdně.


Kotel je podle normy EN303/5:2012 zařazený do 5. emisní třídy.

 Vigas 18 DPA

Teplovodní automatický kotel VIGAS 18 DPA je určený pro spalování pelet o průměru 6 mm a délce do 40 mm a suché dřevní hmoty od pilin po polena v délce do 520 mm a maximálním průměru 20 cm. Piliny, hobliny, štěpky a odřezky je nutné spalovat spolu s poleny. Izolaci kotle tvoří izolační materiál NOBASIL o síle 20 a 40 mm. Spaliny jsou odváděny přes ocelové hrdlo o průměru 160 mm. Zásobník na pelety je zhotovený z plechu o síle 1,5 mm a jeho objem je 250 l. Součástí kotle je nová čelní převodovka, elektrická zapalovací spirála, dávkovací turniket, snímač komínové teploty a ultrazvukový snímač hladiny pelet.
Vnitořníprostor kotle sa skládá z plnící komory, která slouží jako zásobník dřeva a dřevního odpadu, kde se palivo vysouší a zplyňuje. Vytvořený dřevní plyn potom přechází přes žárobetonovou trysku do spalovací komory, kde za pomoci sekundárního vzduchu hoří.
Při spalování peletek, dochází k jejich přesnému dávkování ze zásobníku přímo do spalovací komory kotle, kde se za pomoci regulovaného množství vzduchu spalují. Spaliny se intenzivně ochlazují v dvojřadém trubkovémm výměníku. Nespálený odpad se vymetá ze spalovací komory. Pro zatápění je kotel vybaven zatápěcí klapkou ovládanou táhlem v přední části kotle.
UPOZORNĚNÍ - v kotli je možné spalovat jen standardní dřevěné pelety o průměru 6 mm s min. výhřevností 18 MJ/kg. Spalování pelet vyrobených z jiného materiálu např. sláma, seno a podobně, nebo jiného rozměru je zakázáno!

Bezpečnost

Kotle jsou vybaveny tepelnou STB pojistkou, která zajišťuje odpojení vzduchového ventilátoru při přehřátí kotle nad teplotu 100 °C a chladícím bezpečnostním výměníkem proti přehřátí kotle podle STN EN 303/5:2012. K chladícímu bezpečnostnímu výměníku výrobce doporučuje zakoupit odpouštěcí ventil Honeywell TS 131 3/4“.
Proti zpětnému vznícení pelet v zásobníku je kotel vybaven bezpečnostním komorovým podávačem (turniketem) hnaným řetězovým převodem. V případě výpadku el. energie nebo poruchy dávkovacího zařízení je vždy zabezpečena vzduchová mezera mezi zásobníkem pelet a spalovací komorou, což zabraňuje vznícení pelet v zásobníku.
Proti poškození motoru převodovky při případném zablokování šneku anebo turniketu je kotel vybaven bezpečnostním teploměrem, který sníá teplotu motoru a při přehřátí na 80 °C zabezpečí vypnutí motoru.

Výhody kotle VIGAS 18 DPA:

 • Automatický přechod z DŘEVA na PELETY
 • Řízení pomocí nejmodernější regulace AK4000, která vám umožní mít vše přehledně na grafickém displeji pod kontrolou
 • Doba hoření PELETY 3 - 7 dní, DŘEVO 6 - 12 hodín
 • Vysoká účinnost kotle 91,90% PELETY, 91,60% DŘEVO
 • Integrovaný zásobník na 165 kg pelet
 • Plynulá automatická regulace výkonu od 10% do 100% PELETY, od 30% do 100% DŘEVO
 • Ultrazvukový snímač hladiny pelet s funkcí upozornění na zbývající čas hoření a funkcí odstavení kotle při vyprázdnění zásobníku
 • Při zapojení s akumulační nádrží přechod z DŘEVA na PELETY až po vyčerpání akumulační nádrže na zvolenou teplotu
 • Funkce automatického zapálení pelet pomocí zapalovací spirály
 • Maximální délka přikládaného polena dřeva 520 mm
 • Přikládací komora dřeva o objemu až 105 l
 • Vyšší šířka izolace pro zvýšení účinnosti

Základní výbava:

 • Regulace AK 4000
 • Tlačný ventilátor EBM
 • Teploměr spalin Typ PT1000
 • Peletový expander
 • Servo ovládání klapky vzduchu DŘEVO/PELETY
 • Žárobetonová tryska LAC
 • Peletový hořák
 • Motor s převodovkou
 • Zapalovací spirála
 • STB pojistka
 • Čistící příslušenství
 • Vypouštěcí ventil 1/2"         

18 DPA a 26 DPA základní výbava VIGAS

Doplňkové příslušenství:

 • Odtahový ventilátor V25
 • Odpouštěcí ventil Honeywell TS131
 • Kovový popelník před kotel

DPA doplňkové příslušenství

Schéma kotle VIGAS 18 DPA

18 DPA schéma kotle

Popis schéma kotle VIGAS 18 DPA

DPA legenda

Rozměrový náčrtek kotle VIGAS 18 DPA

18 DPA rozměrový náčrtek

 1. Vstupní hrdlo pro ventil TS 131
 2. Otvor pro ponorné pouzdro ½“
 3. Výstupní hrdlo chladící vody
 4. Výstupní hrdlo
 5. Vstupní hrdlo
 6. Napouštěcí hrdlo

 

 

B AGRO Březová s.r.o., tel./fax/zázn.: 556 307 292, e-mail: info@vigas.cz  
created by WDS - web design
Ze dne: 24. února 2018, 12:42
Kotle - internetový obchod